Samenwerken aan CO2-neutraal

8 september 2019

Pittige afspraak van de Aedes corporaties: in 2050 is al het bezit CO2-neutraal. Aedes stimuleert haar leden tot en ondersteunt hen bij de noodzakelijke  samenwerking om dit doel te bereiken. Marlou Boerbooms en ik organiseerden en begeleidden de regionale, bestuurlijke kennissessies als onderdeel van dit programma. De informatie die we ophaalden werd bondig samengevat in een dashboard.