Strategie hbo-opleidingen

15 november 2019
Strategie

Het begon met 2 concrete vragen van één opleiding van Inholland in het sociale domein: Wat kunnen we op korte termijn doen om de instroom te verhogen? En welke scenario’s zijn denkbaar om in de toekomst te overleven? Samen met de docenten werd een actieplan voor de werving gemaakt en direct uitgevoerd. Met succes, want de instroom steeg fors! Ook benoemden we met het team de sterke en zwakke punten van de opleiding (SWOT) en de concurrentie, actuele trends & ontwikkelingen en behoeften van het werkveld in beeld. Dat leidde tot 3 mogelijke toekomstscenario’s, handig samengevat in een visueel dashboard. To be continued …

> We = het duo Deen Denkt & Doet en Moore.