Hulp bij beslissen over warmtebeheer

30 maart 2016

hand_drawing_outsource_diagra_450Voor de meeste corporaties is goed beheer van warmte-installaties een hele worsteling. Daarom ontwikkelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een digitale tool voor corporaties die helpt weloverwogen te beslissen over warmtebeheer. Infinitus en Deen Denkt & Doet realiseren de tool samen in opdracht van het RVO.


Begeleiding teamdag psychologen Florence

25 maart 2016

FlorenceIeder jaar mag ik de psychologen van Florence tijdens hun teamdag begeleiden. Dit jaar stond zelfsturing centraal: hoe doe je dat eigenlijk, hoe breng je balans tussen je ‘echte’ werk en de nevenactiviteiten? Samen stelden we een dagprogramma op waarin we verschillende vormen kozen om aan het thema te werken. Resultaat: een kritischer manier van kijken op zelfsturing en meer grip op de organisatie daarvan.


Flexibele deeltijdopleiding Social Work

8 januari 2016

SWD logo kleinWe worden steeds ouder, de maatschappij verandert sneller en dat betekent een Leven Lang (blijven) Leren. Inholland speelt hierop in met haar nieuwe flexibele deeltijdopleidingen. Speciaal voor werkende professionals die studeren naast werk en gezin. Samen met Moore ontwikkelden we een concept voor de Social Work opleidingen. En dat viel in de smaak, want we zijn het nu aan het realiseren. Lees meer.


Netwerk Energiebesparing & Duurzaamheid Aedes

25 november 2015

Logo

Op verzoek van Aedes, organiseert Deen Denkt & Doet de bijeenkomsten van het Netwerk Energiebesparing & Duurzaamheid. Drie keer per jaar komen de leden van dit netwerk bij elkaar. Het draait tijdens deze dagen om ontmoeten, kennis delen en inspireren. Van duurzaam bewonersgedrag tot windmolens, van zonnepanelen tot de nieuwe Warmtewet, alles passeert de revue. Lees meer.


Initiatief Haagse Bodem herbestemmingsplatform

3 februari 2014

www.haagsebodem.nlHaagse Bodem is een nieuw initiatief van professionals met hart voor herbestemming. Ontmoeten, inspireren en kennisdelen zijn standaard onderdeel van onze werkwijze en activiteiten. Maar het versnellen van de herbestemming van leegstaande panden in Den Haag is het primaire doel. Een beetje praten, maar vooral doen! Meer informatie via www.haagsebodem.nl en de LinkedIn groep. Deen Denk & Doet is mede-initiatiefnemer met als rol het vormgeven van de organisatie en de communicatie.


Bewonersparticipatie koffiegesprekken

3 februari 2014

KoffieAls vervolg op het imago-onderzoek van Brabantse Waard eind 2012, gingen alle medewerkers op de koffie bij bewoners met twee doelen. Ten eerste het positieve imago dat uit de digitale enquete bleek nu ook peilen bij ‘stille bewoners’ (bewoners die de corporatie eigenlijk nooit spreek). Ten tweede kwam uit het imago-onderzoek dat bewoners aanvullende woondiensten wilden. Via de koffiegesprekken werd deze vraag uitgediept. Bijproduct was natuurlijk dat alle medewerkers een keer met klanten in gesprek gingen. Deen Denkt & Doet ontwikkelde de vragenlijsten, analyseerde de resultaten en verwerkte deze in een presentatie.


Boekpublicatie Dokter Deen

3 februari 2014

http://www.uitgeverijvanbrug.nl/pages/webshop_detail.php?artikel_id=83Samen met auteur John Deen en uitgeverij Van Brug, zorgde Deen Denkt & Doet ervoor dat de columns van de originele Dokter Deen als boekvorm zijn uitgegeven. John Deen was 12,5 jaar huisarts op Vlieland. In zijn columns beschrijft hij op eigen wijze zijn ervaringen als eilanddokter. De eerder in het lokale weekblad Vliezier gepubliceerde columns, waren de aanzet voor de populaire TV-serie Dokter Deen. Meer informatie.

 


Beheerovereenkomst woongemeenschap Vestia

4 oktober 2013
Waterspin

Waterspin

Woningcorporatie Vestia en de ecologische woongroep De Waterspin zijn toe aan een nieuwe beheerovereenkomst. De bestaande overeenkomst is gedateerd. Deze voldoet onder andere niet meer aan de wettelijke regelingen waaraan corporaties vandaag de dag moeten doen (o.a. DAEB). In overleg met bewoners en Vestia maakt Deen Denkt & Doet een nieuwe overeenkomst die recht doet aan beide partijen.


Evaluatie convenant jeugdwerk & politie Xtra

8 juli 2013

XtraMei 2012 tekenden de Haagse politie en welzijnsorganisaties het Convenant Gegevensuitwisseling Jeugdwerk. Doel is beter gegevens uitwisselen over jeugd in de wijken om jeugdproblematiek sneller op te lossen. Xtra (welzijn) vroeg zich af hoe de gegevensuitwisseling en de samenwerking met de politie er nu voorstaan. Moore en Deen Denkt & Doet evalueerden het Convenant middels interviews in 4 stadsdelen onder alle betrokken organisaties en op verschillende niveaus. Zo kreeg Xtra een stadsbreed beeld van de stand van zaken en verbetersuggesties.


Simpel communiceren voor Aenergie

13 maart 2013

Aenergie is het grootste energie-inkoopcollectief voor woningcorporaties en zorgorganisaties. Met de kennis die Deen Denkt & Doet heeft van corporaties, vroeg Aenergie haar hun Werkwijzer te herschrijven. Daarin moest de complexe werking van energie-inkoop en -facturatie, zo simpel worden uitgelegd dat de grootste leek snapt waar het over gaat.