Kwartiermaker Student & Stad

15 november 2019

Den Haag is de hardst groeiende studentenstad van Nederland. Met inmiddels ruim 30.000 studenten vonden de 7 hoger onderwijs-instellingen en de gemeente het hoog tijd om stelselmatig te gaan samenwerken aan het Haagse studentenklimaat. Zo gezegd, zo gedaan! Een samenwerkingsstructuur opgezet, de meeste urgente thema’s onderkend (o.a. huisvesting, sport, international student community) en 9 teams aangejaagd die daar gericht aan werken. Bekijk hier ons dashboard. Een jaar verder, is er een gestroomlijnde samenwerking waar +100 professionals en studenten in meewerken, die concrete resultaten oplevert. Menig studentenstad kijkt inmiddels jaloers naar dit Haagse onderonsje!

> Uitvoering door Deen Denkt & Doet en Moore.


Strategie hbo-opleidingen

15 november 2019
Strategie

Het begon met 2 concrete vragen van één opleiding van Inholland in het sociale domein: Wat kunnen we op korte termijn doen om de instroom te verhogen? En welke scenario’s zijn denkbaar om in de toekomst te overleven? Samen met de docenten werd een actieplan voor de werving gemaakt en direct uitgevoerd. Met succes, want de instroom steeg fors! Ook benoemden we met het team de sterke en zwakke punten van de opleiding (SWOT) en de concurrentie, actuele trends & ontwikkelingen en behoeften van het werkveld in beeld. Dat leidde tot 3 mogelijke toekomstscenario’s, handig samengevat in een visueel dashboard. To be continued …

> We = het duo Deen Denkt & Doet en Moore.


Dashboards visie & strategie

16 oktober 2019

Wie kent het niet, een grote organisatie met verschillende domeinen en afdelingen die werken aan dezelfde doelen, maar niet persé samen. Hoe krijg je focus, voorkom je dat dubbel werk wordt verricht of dat activiteiten elkaar tegenwerken? In een paar sessies helpen we organisaties hun strategie of visie op een bepaald onderwerp en over afdelingen heen op te lijnen. Het resultaat wordt verwerkt in een visuele samenvatting. Deze dynamische ‘dashboards’ geven focus aan alle betrokkenen. Binnen de gemeente Den Haag staan onze dashboards (bijvoorbeeld voor de strategie Internationaal Talent en hun visie op het hoger onderwijs) bekend als ‘praatplaten’.


Samenwerken aan CO2-neutraal

8 september 2019

Pittige afspraak van de Aedes corporaties: in 2050 is al het bezit CO2-neutraal. Aedes stimuleert haar leden tot en ondersteunt hen bij de noodzakelijke  samenwerking om dit doel te bereiken. Marlou Boerbooms en ik organiseerden en begeleidden de regionale, bestuurlijke kennissessies als onderdeel van dit programma. De informatie die we ophaalden werd bondig samengevat in een dashboard.


Business case praktijkopleidingscentrum

7 juli 2019

Begin 2020 komt bij het ROC van Amsterdam een grote werkplaats beschikbaar in het MBO-college Westpoort. Een prachtkans voor de metaalindustrie om een nieuw, publiek-privaat praktijkopleidingscentrum te realiseren. Zo eentje die elke aanstaande Mbo-er ertoe verleidt vooral de techniek in te gaan, want plenty kansen op een goeie baan. In 2018 werkte ik met de partners (publieke en private onderwijsinstellingen, vmbo-scholen, brancheorganisaties en gemeente) een business case en samenwerkingsovereenkomst uit. Dit jaar begeleidde ik de eerste bijeenkomsten van de nieuwbakken stuurgroep en zorgde met de communicatieadviseurs voor een communicatieplan.
Zie ook Amsterdams Centrum voor Tech Talent.


Onderzoek Wijknet Morgenstond (gemeente Den Haag)

8 september 2017

Heeft het Wijknet zicht op isolement onder bewoners in Morgenstond-Noord? En werken de wijkpartners effectief samen om bewoners zelfredzamer te maken? Een tweeledige opdracht van het Wijknet zelf. Breng de kwaliteit van de samenwerking in beeld. En verken de doelgroep en het aanbod aan activiteiten. En dan samen conclusies trekken. Kennen en vinden we elkaar voldoende? Doen we de goede dingen? Werken we handig samen?


Flexibele deeltijdopleiding Social Work (Inholland)

2 juni 2017

SWD logo kleinWe worden steeds ouder, de maatschappij verandert sneller en dat betekent een Leven Lang (blijven) Leren. Inholland speelt hierop in met haar nieuwe flexibele deeltijdopleidingen. Speciaal voor werkende professionals die studeren naast werk en gezin. Zoveel mogelijk in de praktijk en online leren en zo min mogelijk op school. Samen met Moore ontwikkelden we het concept voor de Social Work deeltijd opleidingen. Dat viel in de smaak, want we mochten het concept vervolgens realiseren. Inclusief een gloednieuwe digitale leeromgeving. Sinds 1 februari 2017 zijn we live, inmiddels ruim 200 studenten! Lees meer.


Locatie jongereninloop Vrederust (Stichting MOOI)

6 februari 2017

Hoe helder kan een opdracht zijn: vind een locatie voor een jongereninloopvoorziening in de Haagse wijk Vrederust. Al jaren was de zoektocht vergeefs. De nood was inmiddels hoog na een reeks incidenten. Dus, samen met de jongerenwerker de wijk uitgekamd op mogelijke locaties, belanghebbenden geïnterviewd om mogelijkheden te creëren en gelijk het wijknetwerk aangehaald. En met resultaat! Met dank aan de gemeente, 1 juli stond ‘ie er op het campusterrein achter het Zuidwestcollege: het nieuwe jeugdhonk voor Vrederust. Kijk hier hoe dat er uit ziet.