Business case metaalwerkplaats (ROCvA)

7 februari 2017

Begin 2018 komt bij het ROC van Amsterdam een grote werkplaats beschikbaar in het MBO-college Westpoort. Een prachtige kans voor de metaalopleidingen om een nieuwe, publiek-private werkplaats vorm te geven. Zo eentje die elke aanstaande MBO-er verleidt om vooral de techniek in te gaan, want daar liggen plenty kansen op een goeie baan. Op tijd voorsorteren dus, en nu een business case uitwerken met mogelijke partners zoals private onderwijsinstellingen, VMBO-scholen en gemeente.


Locatie jongereninloop Vrederust (Stichting MOOI)

6 februari 2017

Hoe helder kan een opdracht zijn: vind een locatie voor een jongereninloopvoorziening in de Haagse wijk Vrederust. Al jaren was de zoektocht vergeefs, en dat terwijl de nood hoog was na een reeks incidenten. Zo gezegd, zo gedaan: samen met de jongerenwerker de wijk uitgekamd op mogelijke locaties en belanghebbenden geïnterviewd om mogelijkheden te creëren en tegelijk het wijknetwerk aan te halen. En met resultaat! Met dank aan de gemeente, voor 1 april staat ‘ie er op het campusterrein achter het Zuidwestcollege: het nieuwe jeugdhonk voor Vrederust.


Flexibele deeltijdopleiding Social Work (Inholland)

2 februari 2017

SWD logo kleinWe worden steeds ouder, de maatschappij verandert sneller en dat betekent een Leven Lang (blijven) Leren. Inholland speelt hierop in met haar nieuwe flexibele deeltijdopleidingen. Speciaal voor werkende professionals die studeren naast werk en gezin. Zoveel als mogelijk in de praktijk en online leren en zo min mogelijk op school. Samen met Moore ontwikkelden we een concept voor de Social Work opleidingen. En dat viel in de smaak, want we mochten de opleiding vervolgens ook realiseren. Inclusief een gloednieuwe digitale leeromgeving. Sinds 1 februari 2017 zijn we live met ruim 60 studenten! Lees meer.


Haagse Bodem versnelt Haagse herbestemming

15 december 2016

www.haagsebodem.nlPlatform Haagse Bodem is sinds 2014 een deeltjesversneller voor herbestemming in Den Haag. Ieder jaar organiseren we activiteiten op maat die met gerichte peilen transformatie van gebouwen en gebieden bevorderen. Ontmoeten, inspireren, kennisdelen en activeren zijn standaard onderdeel van onze werkwijze. Maar het meest kenmerkend is toch, dat we een beetje praten maar vooral veel doen! Met trots kunnen we inmiddels zeggen dat onze reputatie en netwerk zelfs de Rijksbouwmeester verleiden deel te nemen aan onze bijeenkomsten. Deen Denk & Doet is mede-initiatiefnemer, met als specifieke rol binnen het kernteam het vormgeven van het programma, de werkvormen en de communicatie. Haagse Bodem ook in opdracht, bijvoorbeeld voor Stichting Den Haag Nieuw Centrum. Meer op www.haagsebodem.nl en LinkedIn.


Zelfsturend psychologenteam (Florence)

25 juli 2016

FlorenceIeder jaar mag ik de psychologen van Florence tijdens hun teamdagen begeleiden. In 2016 stond zelfsturing centraal: hoe doe je dat eigenlijk, hoe breng je balans tussen je ‘echte’ werk en de nevenactiviteiten, hoe verdeel je de taken en zorg je dat je binnen afzienbare tijd resultaten behaalt? Het dagprogramma wordt in overleg op maat ontworpen, altijd voorzien van afwisselende werkvormen om aan het thema te werken. Resultaat: een kritischer manier van kijken op zelfsturing en meer grip op de organisatie en uitvoering daarvan.


Boek nummer twee echte Dokter Deen

4 april 2016

Nog een boek met fijne columns! Samen met auteur John Deen en uitgeverij Van Brug, lukte het opnieuw om nog meer columns van de originele Dokter Deen in een prachtig boekje te bundelen. John Deen was 12,5 jaar huisarts op Vlieland. In zijn columns beschrijft hij op hem typerende wijze zijn ervaringen als eilanddokter. Soms serieus, soms hilarisch. De eerder in het lokale weekblad Vliezier gepubliceerde columns, waren de aanzet voor de populaire TV-serie Dokter Deen. Meer informatie.

 


Beslissen over warmtebeheer (woningcorporaties)

30 maart 2016

hand_drawing_outsource_diagra_450Voor de meeste corporaties is goed beheer van warmte-installaties een hele worsteling. Daarom ontwikkelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een digitale tool voor corporaties die helpt weloverwogen te beslissen over warmtebeheer. Infinitus en Deen Denkt & Doet realiseren de tool samen in opdracht van het RVO.


Netwerk Energiebesparing & Duurzaamheid (Aedes)

25 november 2015

Logo

Op verzoek van Aedes, organiseert Deen Denkt & Doet de bijeenkomsten van het Netwerk Energiebesparing & Duurzaamheid. Drie keer per jaar komen de leden van dit netwerk bij elkaar. Het draait tijdens deze dagen om ontmoeten, kennisdelen en inspireren. Van duurzaam bewonersgedrag tot windmolens, van zonnepanelen tot de nieuwe Warmtewet, alles passeert de revue. Lees meer.


Evaluatie convenant jeugdwerk & politie Xtra

8 juli 2013

XtraMei 2012 tekenden de Haagse politie en welzijnsorganisaties het Convenant Gegevensuitwisseling Jeugdwerk. Doel is beter gegevens uitwisselen over jeugd in de wijken om jeugdproblematiek sneller op te lossen. Xtra (welzijn) vroeg zich af hoe de gegevensuitwisseling en de samenwerking met de politie er nu voorstaan. Moore en Deen Denkt & Doet evalueerden het Convenant middels interviews in 4 stadsdelen onder alle betrokken organisaties en op verschillende niveaus. Zo kreeg Xtra een stadsbreed beeld van de stand van zaken en verbetersuggesties.


Simpel communiceren voor Aenergie

13 maart 2013

Aenergie is het grootste energie-inkoopcollectief voor woningcorporaties en zorgorganisaties. Met de kennis die Deen Denkt & Doet heeft van corporaties, vroeg Aenergie haar hun Werkwijzer te herschrijven. Daarin moest de complexe werking van energie-inkoop en -facturatie, zo simpel worden uitgelegd dat de grootste leek snapt waar het over gaat.